Utwórz fakturę

REKREACENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REKREACENTRUM
PIN 35680300
TIN 2020330983
Numer VAT SK2020330983
Data utworzenia 01 styczeń 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba REKREACENTRUM
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 760 €
Zysk 14 845 €
Kapitał 3 763 574 €
Kapitał własny 3 760 905 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 491,661
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,270,239
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,262,196
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,043
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,761,900
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,760,550
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,079,855
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,079,855
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,935
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,031
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,355,116
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,845
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,350
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,150
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 840
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 310
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,760
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,760
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,587
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,147
C. Usług (účtová grupa 51) 440
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,827
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,587
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) -16,672
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -16,672
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 16,672
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 14,845
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 14,845
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680300 TIN: 2020330983 Numer VAT: SK2020330983
 • Zarejestrowana siedziba: REKREACENTRUM, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Juraj Terek predseda Rajecká 8 Bratislava 821 07 10.10.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.10.2012Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Terek - predseda predstavenstva Rajecká 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.10.2012
   17.10.2012Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 820 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Terek - predseda predstavenstva Rájecká 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Peter Kollár - člen predstavenstva Ostredkova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Ing. Radoslav Grega - člen predstavenstva 1. mája 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   05.04.2006Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Terek - predseda predstavenstva Rájecká 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Peter Kollár - člen predstavenstva Ostredkova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Ing. Radoslav Grega - člen predstavenstva 1. mája 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   04.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Husárová - člen Mudroňova 17 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Zoltán Horváth - predseda predstavenstva Jablonka út 88 Budapešť 1037 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   Gábor Zelei - člen predstavenstva Petz Ferenc u. 2/C Budapešť 1211 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   25.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   organizovanie kultúrno- spoločenských a športových podujatí
   výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Husárová - člen Mudroňova 17 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   24.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dalibor Bošanský - člen predstavenstva Fedinova 4 Bratislava 851 01
   24.09.2004Nové obchodné meno:
   REKREACENTRUM, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Horváth - predseda predstavenstva Jablonka út 88 Budapešť 1037 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   Gábor Zelei - člen predstavenstva Petz Ferenc u. 2/C Budapešť 1211 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   23.09.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT REKREACENTRUM, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Kotzman - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Súmračná 13 Bratislava 821 02
   Gábor Zelei - predseda predstavenstva Petz Ferenc u.2/C Budapest 1211 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 6 Bratislava 811 02
   04.07.2003Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 820 03
   03.07.2003Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   22.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otto Kotzman - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Súmračná 13 Bratislava 821 02
   21.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Kotzman - predseda predstavenstva Súmračná 13 Bratislava 821 02
   25.10.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dalibor Bošanský - člen predstavenstva Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Gábor Zelei - predseda predstavenstva Petz Ferenc u.2/C Budapest 1211 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 6 Bratislava 811 02
   24.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jozefek komárnická 12 Bratislava 821 03
   Ing. Danica Lieskovská Nábělkova 6 Bratislava 841 05
   23.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jozefek komárnická 12 Bratislava 821 03
   22.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Grega Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   28.10.1997Nové predmety činnosti:
   nepravidelná autobusová doprava
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT REKREACENTRUM, a.s.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   ubytovacie služby v turistických ubytovniach a chatách bez pohostinských činností
   sprievodcovská činnosť
   činnosť cestovnej kancelárie
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
   masérske služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Grega Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Ing. Otto Kotzman - predseda predstavenstva Súmračná 13 Bratislava 821 02
   Ing. Danica Lieskovská Nábělkova 6 Bratislava 841 05