Utwórz fakturę

In - Real - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy In - Real
PIN 35680326
TIN 2020338925
Data utworzenia 01 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba In - Real
Vígľašská 10
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 848 €
Zysk 2 723 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,253
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,253
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,862
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,862
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,862
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 391
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 344
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,253
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 561
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,802
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -1
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,801
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,723
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,692
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,692
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 211
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 211
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 280
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,848
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,848
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,848
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,039
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,671
D. Usług (účtová grupa 51) 12,323
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 39
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,809
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,854
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,723
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,723
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015