Utwórz fakturę

TRACO SYSTEMS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRACO SYSTEMS
PIN 35680458
TIN 2020338980
Numer VAT SK2020338980
Data utworzenia 02 styczeń 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TRACO SYSTEMS
Bojnická 15
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 075 872 €
Zysk 234 421 €
Kapitał 2 381 227 €
Kapitał własny 454 955 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244495873, 0244459872, 044444459872, 04445987244459872
Nr(y) faksu 0244459872
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,726,318
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 193,542
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 109,523
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 109,523
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 84,019
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 84,019
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,525,478
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 276,524
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 276,524
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,017,798
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 987,114
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 987,114
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,684
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,200
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 229,956
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 75
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 229,881
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,298
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,298
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,726,318
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 498,376
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 214,101
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,320
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,293
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,293
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,041
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,041
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 234,421
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,222,637
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 968,663
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 865,294
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 865,294
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 28,694
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,423
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,782
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,476
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,994
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 253,974
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 253,974
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,305
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,305
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,073,799
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,075,872
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,915,031
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 158,769
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,072
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,736,051
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,756,281
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 103,390
D. Usług (účtová grupa 51) 148,310
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 687,221
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 565,454
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 112,122
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,645
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,675
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,357
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,357
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 817
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 339,821
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,065,819
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,582
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 30
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 226
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,326
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,830
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,206
2. Pozostałe koszty (562A) 1,206
O. Walutowe straty (563) 12,322
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 31,302
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -43,248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 296,573
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 62,152
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,152
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 234,421
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680458 TIN: 2020338980 Numer VAT: SK2020338980
 • Zarejestrowana siedziba: TRACO SYSTEMS, Bojnická 15, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Rusňák predseda Košická 20 Bratislava 821 07 02.01.1996
  Ing. Róbert Sasvári podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 15.11.1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   14.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.01.1996
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 15.11.1996
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   13.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   TRACO SYSTEMS a.s.
   Nové sidlo:
   Bojnická 15 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   kompletizácia počítačových sietí a hardware /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   05.02.1998Nové sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   04.02.1998Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   21.04.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poskytovanie softwaru
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   20.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03
   02.01.1996Nové obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovaru, ktorého predaj vyžaduje koncesiu
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskych systémov
   vydávanie neperiodických publikácii
   leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03