Utwórz fakturę

INTER PRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTER PRINT
PIN 35680474
TIN 2020308543
Numer VAT SK2020308543
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTER PRINT
Vajnorská 135
83237
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 371 156 €
Zysk 76 358 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244456710, 0244456711
Nr(y) faksu 0244456710
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,861
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,861
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,861
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 242,744
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 65,789
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 35,238
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 678
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140,010
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 247,605
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 118,037
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 146,054
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 146,054
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 14,605
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -118,980
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 76,358
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 129,568
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 66,446
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 60,055
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,345
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 576
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,577
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,557
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,067
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 371,156
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 369,909
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 291,339
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 133,356
C. Usług (účtová grupa 51) 131,792
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,747
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 668
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 139
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 4,252
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,385
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 79,817
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 104,761
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,499
M. Koszty oprocentowania (562) 1,806
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 693
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,499
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 77,318
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 76,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680474 TIN: 2020308543 Numer VAT: SK2020308543
 • Zarejestrowana siedziba: INTER PRINT, Vajnorská 135, 83237, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08 18.12.1995
  Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06 20.06.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivan Kompiš 73 027 € (50%) Jégého 17 Bratislava 821 08
  Peter Hrdlička 73 027 € (50%) Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.04.2010Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   31.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   27.10.2003Noví spoločníci:
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   14.08.2000Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   viazanie kníh a konečné spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   tlač novín a kníh
   sieťotlač, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   13.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   26.02.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Noví spoločníci:
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   Majakovského 7 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Plickova 7 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   INTER PRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majakovského 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti polygrafie
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Plickova 7 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06