Utwórz fakturę

GRAVEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRAVEX
PIN 35680571
TIN 2020870918
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAVEX
Kadnárova 106
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 326 €
Zysk 1 581 €
Kapitał 12 818 €
Kapitał własny 10 492 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903708223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,363
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,320
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,320
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,320
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,628
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,628
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,832
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,796
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 415
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 415
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,363
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,651
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 673
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 673
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 130
2. Inne fundusze (427, 42X) 130
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,628
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,283
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -655
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,581
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,712
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 699
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 699
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,013
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 84
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 832
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 492
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,326
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,326
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,326
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,157
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,340
D. Usług (účtová grupa 51) 6,102
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,104
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,810
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,222
4. Koszty społeczne (527, 528) 72
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 178
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,169
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,884
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 109
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 109
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -108
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,061
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,581
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250261.tif
Date of updating data: 25.06.2015