Utwórz fakturę

ITM Datové komunikácie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ITM Datové komunikácie
PIN 35680580
TIN 2020347791
Numer VAT SK2020347791
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITM Datové komunikácie
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 621 109 €
Zysk -7 200 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244450258, +421249204920
Nr(y) faksu 0244450258
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 440,986
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 609
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 609
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 609
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 382,696
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 94,869
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 94,869
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 178,911
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 178,911
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 178,911
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 108,916
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 342
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 108,574
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 57,681
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 57,681
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 440,986
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -92,066
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -98,973
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -98,973
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,804
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,804
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,200
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 533,052
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 46,545
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 43,982
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,563
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 486,391
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 115,763
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115,763
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 355,754
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,794
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,876
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,204
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 116
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 116
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,621,109
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,621,109
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,620,859
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,613,131
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,298,616
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,103
D. Usług (účtová grupa 51) 214,596
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 87,071
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,119
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,499
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,453
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 556
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,189
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,978
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,794
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,276
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14,268
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,572
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 491
2. Pozostałe koszty (562A) 491
O. Walutowe straty (563) 20,838
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,243
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,296
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,318
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,200
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016