Utwórz fakturę

Technosam - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Technosam
PIN 35680598
TIN 2020339046
Numer VAT SK2020339046
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Technosam
Edisonova 14
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 320 961 €
Zysk 53 762 €
Dane kontaktowe
E-mail technosam@nextra.sk
witryna internetowa http://www.technosam.sk
Telefon(y) +421243413585
Telefon(y) kom. +421911710084
Nr(y) faksu 0243413603, 0252497981
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 701,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 131,347
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 131,347
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,642
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 115,352
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,608
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 9,678
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,067
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 569,851
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 89,060
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 733
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 88,327
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 169,080
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 194,514
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,514
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -25,370
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -64
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 311,711
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 79,924
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 231,787
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 376
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 376
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 701,574
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 381,402
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 320,669
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 452,478
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -131,809
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,762
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,172
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,966
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,966
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,444
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 113,067
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,067
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -130,897
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,928
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,348
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 320,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -27,238
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,320,961
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,053,826
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 267,135
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,252,858
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 940,901
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,284
D. Usług (účtová grupa 51) 183,324
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 88,439
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 70,566
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,977
4. Koszty społeczne (527, 528) 896
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,432
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,351
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,351
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 68,103
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 177,452
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,539
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,539
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,525
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 66,578
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,816
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,816
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 53,762
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016