Utwórz fakturę

EUROFINN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROFINN
PIN 35680610
TIN 2020307828
Numer VAT SK2020307828
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROFINN
Nádražná 527/27
92041
Leopoldov
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 348 241 €
Zysk 42 443 €
Kapitał 1 187 400 €
Kapitał własny 402 750 €
Dane kontaktowe
E-mail eurofinn@eurofinn.sk
Telefon(y) 0337330879, 0337330880, 0337330883, 0337341410, 0337341411, 0337342463, 0337342464, 0337970703
Nr(y) faksu 0337342465
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 956,713
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,198
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,198
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,268
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,930
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 929,314
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 669
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 669
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 669
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 851,616
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 838,923
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 838,923
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 628
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,065
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,029
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 895
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 76,134
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,201
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,101
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 956,713
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 445,193
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 384,493
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 384,493
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,443
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 491,251
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 394
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 394
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 482,462
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 466,833
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 466,833
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,025
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,014
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,392
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,198
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,395
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,395
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,269
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 20,269
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,333,748
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,348,241
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,333,748
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,493
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,291,266
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,501
D. Usług (účtová grupa 51) 4,065,432
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 168,673
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,302
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 30,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,018
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,353
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 648
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,194
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,194
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 271
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,547
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,975
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 250,815
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 46
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,454
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,549
2. Pozostałe koszty (562A) 1,549
O. Walutowe straty (563) 117
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 788
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,392
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 54,583
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,140
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,150
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 42,443
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016
 • PIN :35680610 TIN: 2020307828 Numer VAT: SK2020307828
 • Zarejestrowana siedziba: EUROFINN, Nádražná 527/27, 92041, Leopoldov
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.10.1999Nové sidlo:
   Nádražná 527/27 Leopoldov 920 41
   07.09.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta
   špedičná činnosť
   prevádzkovanie skladu
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Michael Pongratz dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 17 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   EUROFINN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Pongratz dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 17 Bratislava