Utwórz fakturę

VIA FRANCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Nazwa firmy VIA FRANCE
PIN 35680717
TIN 2020307894
Numer VAT SK2020307894
Data utworzenia 01 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIA FRANCE
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 704 177 €
Zysk 30 444 €
Kapitał 64 690 €
Kapitał własny -27 620 €
Dane kontaktowe
E-mail viafrance@viafrance.sk
witryna internetowa http://www.airfrance.sk;http://www.viafrance.sk
Telefon(y) +421254430503, +421254430504, +421254430510, +421254430513, +421254430517, +421254430518, +421254430519, +421254430520, +421254434106, +421254434108, +421254434109
Telefon(y) kom. +421905597333, +421911904766, +421948377378
Nr(y) faksu 0254434106
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 839,648
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,139
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,139
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,139
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 701,088
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 678,308
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 678,308
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 678,308
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,780
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,533
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,247
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 95,421
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 95,421
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 839,648
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 141,531
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 125,353
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -21,569
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,353
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -48,922
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,444
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 698,117
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,241
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 31,241
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 98,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 73,265
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,265
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,185
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,938
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,840
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 568,648
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,704,177
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,643,884
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,293
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,638,930
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,506
D. Usług (účtová grupa 51) 2,449,273
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 132,411
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 95,692
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,500
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,219
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,813
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,813
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,793
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,247
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 177,105
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 94
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 89
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,481
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,295
2. Pozostałe koszty (562A) 17,295
O. Walutowe straty (563) 214
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,972
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31,387
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 33,860
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,416
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,416
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,444
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017
 • PIN :35680717 TIN: 2020307894 Numer VAT: SK2020307894
 • Zarejestrowana siedziba: VIA FRANCE, Ivánska cesta 30/B, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 19.05.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Matúš Cigáň 6 639 € (100%) Francisciho 2 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2017Nové sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   14.06.2014Noví spoločníci:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2014
   31.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   predaj leteckých prepravných služieb
   04.11.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti leteckej prepravy tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   VIA FRANCE, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ