Utwórz fakturę

ARDBEG CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARDBEG CONSULTING
PIN 35680741
TIN 2020307905
Data utworzenia 22 grudzień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ARDBEG CONSULTING
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 136 952 €
Zysk -99 292 €
Kapitał 3 743 878 €
Kapitał własny -2 718 938 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,540,358
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,540,358
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,658
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 80,310
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 448
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,900
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,635,016
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,818,230
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 166,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 166,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 61
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,280
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,886,279
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -99,292
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,453,246
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,080,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,373,246
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,835,578
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 110
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,537,558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 136,952
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 17,952
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 119,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 235,705
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,210
C. Usług (účtová grupa 51) 51,576
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,787
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 70,951
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 78,892
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 289
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -98,753
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -38,834
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 62
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -58
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -98,811
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 481
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -99,292
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4210420.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680741 TIN: 2020307905
 • Zarejestrowana siedziba: ARDBEG CONSULTING, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Komiňák predseda Belopotockého 3300/11 Liptovský Mikuláš 031 01 09.12.2011
  Peter Labát člen Malé Námestie 23 Malacky 901 01 09.12.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.09.2012Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   07.09.2012Zrušené sidlo:
   Handlovská 28 Bratislava 851 01
   16.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Komiňák - predseda Belopotockého 3300/11 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 09.12.2011
   Peter Labát - člen Malé Námestie 23 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 09.12.2011
   15.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fukatsch Muškátová 6 Bratislava 821 01
   Ing. Pavol Fukatsch Tichá 26 Bratislava 811 02
   Peter Labát Komenského 11 Želiezovce 937 01
   16.11.2006Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   02.04.2002Nové obchodné meno:
   ARDBEG CONSULTING, a. s.
   Nové sidlo:
   Handlovská 28 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fukatsch Muškátová 6 Bratislava 821 01
   Ing. Pavol Fukatsch Tichá 26 Bratislava 811 02
   Peter Labát Komenského 11 Želiezovce 937 01
   01.04.2002Zrušené obchodné meno:
   INVEST PLUS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 1 Bratislava 829 90
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Galajda Cabanova 34 Bratislava 841 02
   Ing. Milan Urban Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05
   Ľubomír Zezula Osuského 3/a Bratislava 851 03
   25.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Galajda Cabanova 34 Bratislava 841 02
   Ing. Milan Urban Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05
   24.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr.Ing. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   17.08.2000Nové obchodné meno:
   INVEST PLUS, a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 1 Bratislava 829 90
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   školiaca činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľloobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr.Ing. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   Ľubomír Zezula Osuského 3/a Bratislava 851 03
   16.08.2000Zrušené obchodné meno:
   Slovenská hypotekárna - o.c.p., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 1 Bratislava 820 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   školiaca činnosť
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávateľ pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   výkon činnosti na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov v rozsahu § 34 až 37 Zákona č. 600/1992 Zb. O cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Judita Bischofová Lietavská 12 Bratislava 851 06
   Mgr.Ing. Ľuboš Ševčík M.Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   22.11.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   školiaca činnosť
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávateľ pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   výkon činnosti na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov v rozsahu § 34 až 37 Zákona č. 600/1992 Zb. O cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Judita Bischofová Lietavská 12 Bratislava 851 06
   Mgr.Ing. Ľuboš Ševčík M.Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   21.11.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   školiaca činnosť
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   výkon činností na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov v rozsahu § 34 až 37 Zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Ostrožlík Mierová 66 Bratislava 821 05
   Mgr.Ing. Ľuboš Ševčík M.Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   03.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Ostrožlík Mierová 66 Bratislava 821 05
   Mgr.Ing. Ľuboš Ševčík M.Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   02.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Szikhart Jánošíkova 610 Dunajská Lužná
   Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   08.06.1998Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 1 Bratislava 820 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Szikhart Jánošíkova 610 Dunajská Lužná
   Ing. Zita Zemková Mierová 66 Bratislava 821 05
   07.06.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pakši Eisnerova 5 Bratislava 841 07
   Ing. Elena Šingliarová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   Slovenská hypotekárna - o.c.p., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   výkon činností na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov v rozsahu § 34 až 37 Zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   21.10.1997Zrušené obchodné meno:
   Slovenská hypotekárna, a.s.
   06.08.1996Nové obchodné meno:
   Slovenská hypotekárna, a.s.
   05.08.1996Zrušené obchodné meno:
   VÚB HYPOTEKÁRNA, akciová spoločnosť VÚB HYPOTEKÁRNA, a.s. /v skratke/
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   VÚB HYPOTEKÁRNA, akciová spoločnosť VÚB HYPOTEKÁRNA, a.s. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Pakši Eisnerova 5 Bratislava 841 07
   Ing. Elena Šingliarová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08