Utwórz fakturę

MH - TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MH - TRADING
PIN 35680831
TIN 2020308147
Numer VAT SK2020308147
Data utworzenia 19 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MH - TRADING
Doležalova 15/D
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 86 820 €
Zysk 3 906 €
Kapitał 63 055 €
Kapitał własny -3 492 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,759
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,759
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,759
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,308
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,288
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,593
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,427
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 52,067
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 414
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -10,132
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,906
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,653
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 465
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 51,188
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,104
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,394
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,390
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 86,820
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 86,820
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 80,907
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,586
C. Usług (účtová grupa 51) 51,849
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 22,693
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,105
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 586
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,913
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 32,385
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 896
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 896
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -896
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,017
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,111
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,906
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680831 TIN: 2020308147 Numer VAT: SK2020308147
 • Zarejestrowana siedziba: MH - TRADING, Doležalova 15/D, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Hudec, CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 19.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Hudec, CSc. 6 640 € (100%) Dunajská 24 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Merklová Turčianska 44 Bratislava 821 09
   27.10.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Ing. Zuzana Merklová Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.10.2010
   26.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
   inžinierske stavby - vodohospodárske inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.03.2010
   17.03.2010Nové obchodné meno:
   MH - TRADING, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Doležalova 15/D Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
   inžinierske stavby - vodohospodárske inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.03.2010
   16.03.2010Zrušené obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.02.2005
   11.02.2005Nové obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.02.2005
   10.02.2005Zrušené obchodné meno:
   HU.PRO.INVEST s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.06.2003
   15.01.2004Nové obchodné meno:
   HU.PRO.INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   poradenská a konzultačná činnosťv oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.06.2003
   14.01.2004Zrušené obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážné práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod - export, import
   činnosť cestovnej kancelárie s domácim a zahraničným cestovným ruchom
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava Skončenie funkcie: 10.06.2003
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážné práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod - export, import
   činnosť cestovnej kancelárie s domácim a zahraničným cestovným ruchom
   pohostinská činnosť
   21.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava Skončenie funkcie: 10.06.2003