Utwórz fakturę

BEZ BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEZ BRATISLAVA
PIN 35680849
TIN 2020927348
Numer VAT SK2020927348
Data utworzenia 19 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEZ BRATISLAVA
Žilinská 12
92101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 472 €
Zysk 21 708 €
Kapitał 124 438 €
Kapitał własny 122 088 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 147,865
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 116,335
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,375
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 14,640
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,735
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 92,960
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 92,960
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 31,530
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,561
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,969
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,969
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 147,865
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,539
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,196
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,196
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,685
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,686
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,708
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,326
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 113,326
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 588
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 588
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 112,258
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,472
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,722
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 263
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 487
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,223
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,066
D. Usług (účtová grupa 51) 801
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 387
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 874
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 874
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,249
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,118
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 61
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -61
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,188
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,708
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4173840.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680849 TIN: 2020927348 Numer VAT: SK2020927348
 • Zarejestrowana siedziba: BEZ BRATISLAVA, Žilinská 12, 92101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 grudzień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.06.2014Nové sidlo:
   Žilinská 12 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Škodný Beckovská 6812/6 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.06.2014
   10.06.2014Zrušené sidlo:
   Romanova 5 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Škodný Bílikova 32 Bratislava 841 01
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Škodný Považská 36 Bratislava 831 04
   Ing. Pavol Škodný Beckovská 6 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Škodný Bazovského 29 Banka 921 01
   SILAN s. r. o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škodný Bazovského 29 Banka 921 01
   Ing. Milan Škodný Bílikova 32 Bratislava 841 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   SILAN s.r.o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   21.01.2003Noví spoločníci:
   SILAN s.r.o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   29.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   28.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   29.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   BEZ BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04