Utwórz fakturę

1. BEAMI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 1. BEAMI
PIN 35680865
TIN 2020927359
Numer VAT SK2020927359
Data utworzenia 02 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 1. BEAMI
Černyševského 9
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 315 109 €
Zysk 21 792 €
Kapitał 116 338 €
Kapitał własny 7 761 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@1beami.sk
Telefon(y) 0262520855, 0915778255
Telefon(y) kom. 0904478239, 0915778255
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 122,566
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 121,553
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,617
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,617
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,768
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,386
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,386
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 382
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,168
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,608
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 84,560
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,013
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,013
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 122,566
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,555
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,521
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,521
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,397
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 64,511
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -66,908
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,792
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,011
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 356
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 356
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 92,655
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,410
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,410
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 77,783
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 764
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 485
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,841
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 372
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 306,782
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 315,109
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 306,766
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,327
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 284,847
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 235,514
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,361
D. Usług (účtová grupa 51) 19,125
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,009
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,024
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,217
4. Koszty społeczne (527, 528) 768
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 528
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,310
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,262
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 43,782
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 202
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 50
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 50
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 152
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,434
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,983
2. Pozostałe koszty (562A) 5,983
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,451
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,232
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,030
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,238
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,238
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,792
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015