Utwórz fakturę

APFK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APFK
PIN 35680890
TIN 2020307817
Numer VAT SK2020307817
Data utworzenia 02 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APFK
Továrenská 14
81474
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 61 189 €
Zysk 9 653 €
Kapitał 57 283 €
Kapitał własny 34 868 €
Dane kontaktowe
E-mail atfc@atfc.sk
Telefon(y) 0243633544
Nr(y) faksu 0243633546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 66,393
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,543
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,543
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,543
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,181
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,317
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,299
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,299
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 16,800
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,218
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,864
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,603
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,261
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,669
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,669
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 66,393
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 677
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,419
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,419
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,653
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,872
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,381
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,381
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,491
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,750
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,750
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,319
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 756
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,912
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 60,499
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 61,189
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,499
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 690
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,800
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,170
D. Usług (účtová grupa 51) 7,965
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,155
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,648
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,507
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 275
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,157
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,157
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,389
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,364
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,010
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,750
2. Pozostałe koszty (562A) 1,750
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,260
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,007
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,382
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,729
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,729
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,653
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680890 TIN: 2020307817 Numer VAT: SK2020307817
 • Zarejestrowana siedziba: APFK, Továrenská 14, 81474, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika 03.01.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oldřich Humpolec 6 772 € (100%) Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.01.1996
   22.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 841 05
   21.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   03.01.2006Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 74
   Noví spoločníci:
   Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika Vznik funkcie: 03.01.2006
   02.01.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 75
   Zrušeny spoločníci:
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   02.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.01.1996
   01.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   15.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie audítorskej činnosti
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur
   30.09.1997Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 75
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   29.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   APFK, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   faktoring a forfaiting
   vykonávanie audítorskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur