Utwórz fakturę

ROVES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ROVES
PIN 35680938
TIN 2020331005
Numer VAT SK2020331005
Data utworzenia 20 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROVES
Hviezdoslavova 3
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 190 430 €
Zysk 802 €
Kapitał 333 430 €
Kapitał własny 61 740 €
Dane kontaktowe
E-mail roves@roves.sk
witryna internetowa http://www.roves.sk
Telefon(y) +421245522896, +421245641131, +421245641132, +421245641133, +421245643897, +421245643898
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 296,791
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 296,791
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,116
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,354
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,695
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 359
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 314,145
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,180
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,968
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,968
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 65,613
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 802
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 238,965
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 14,588
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 115,359
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 99,427
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,509
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,194
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,339
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,385
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,221
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 190,430
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 190,215
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 178,688
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,455
C. Usług (účtová grupa 51) 97,897
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 22,456
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,450
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 21,861
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 885
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,684
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,742
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 65,863
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,353
M. Koszty oprocentowania (562) 7,802
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 551
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,353
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,389
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,587
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 802
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016