Utwórz fakturę

Stavouno - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stavouno
PIN 35681012
TIN 2020331016
Numer VAT SK2020331016
Data utworzenia 21 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stavouno
Šípová 9
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 137 €
Zysk -15 285 €
Kapitał 63 257 €
Kapitał własny 19 457 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245525761
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 76,289
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 48,283
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 48,283
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 48,283
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,327
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 30
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,809
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,164
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,164
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 98
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,547
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,488
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,024
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,464
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 679
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 679
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 76,289
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 583
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,382
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,183
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,183
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,285
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,706
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,645
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,645
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,661
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,179
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,179
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 71,357
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 165
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,137
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,137
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,137
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,955
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,898
D. Usług (účtová grupa 51) 14,414
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,417
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,498
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,919
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,008
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,648
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,648
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,188
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,382
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,818
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,825
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,513
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,513
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,507
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,325
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015