Utwórz fakturę

PARIS tp - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PARIS tp
PIN 35681063
TIN 2020349683
Numer VAT SK2020349683
Data utworzenia 03 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PARIS tp
Novodvorská 1
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 235 172 €
Zysk 15 019 €
Kapitał 75 203 €
Kapitał własny 60 128 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905433896, 0905560653
Telefon(y) kom. 0905560653
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 87,899
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 87,899
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,179
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,179
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,485
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,485
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,485
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,235
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,705
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,530
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 87,899
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,896
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,574
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,574
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,019
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,493
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 43
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 43
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,874
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 124
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,314
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 159
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,469
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,808
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,576
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,576
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,510
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 234,967
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 235,172
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,391
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 230,576
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,029
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,355
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63,563
D. Usług (účtová grupa 51) 91,443
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,847
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,961
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,894
4. Koszty społeczne (527, 528) 992
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 479
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,143
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 76,606
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 788
O. Walutowe straty (563) 671
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -755
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,388
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,369
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,369
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,019
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015