Utwórz fakturę

ACR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ACR
Stan Zniszczono
PIN 35681225
TIN 2020308994
Numer VAT SK2020308994
Data utworzenia 08 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACR
Karpatská 8
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 414 €
Zysk -208 492 €
Kapitał 382 640 €
Kapitał własny -1 878 497 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421918424125
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 45,084
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 45,084
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,135
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,163
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,259
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174,690
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,214
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 236,247
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,909,729
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,708,540
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -208,492
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,145,976
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,145,976
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 520,011
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 34,016
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,759
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,589,190
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 140,414
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 140,414
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 346,944
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,612
C. Usług (účtová grupa 51) 91,979
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 26,061
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,918
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 68,952
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,422
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -206,530
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -6,177
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,002
M. Koszty oprocentowania (562) 796
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 206
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,002
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -207,532
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -208,492
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016
 • PIN :35681225 TIN: 2020308994 Numer VAT: SK2020308994
 • Zarejestrowana siedziba: ACR, Karpatská 8, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.09.2016Zrušené obchodné meno:
   ACR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Karpatská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
   01.03.2016Nové sidlo:
   Karpatská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   ACR spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným