Utwórz fakturę

GUPIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GUPIS
PIN 35681357
TIN 2020871017
Data utworzenia 04 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GUPIS
Považská 27
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 028 €
Zysk 3 713 €
Kapitał 1 558 €
Kapitał własny -8 793 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244450441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,770
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,456
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 950
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 950
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 950
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 506
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 506
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,314
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,314
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,770
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,080
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 923
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 923
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,355
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,578
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,933
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,713
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,850
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,256
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,256
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,491
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 125
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,095
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,027
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 569
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 675
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,103
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,028
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,027
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,668
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,189
D. Usług (účtová grupa 51) 3,322
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,871
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,994
4. Koszty społeczne (527, 528) 77
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 205
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,360
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,516
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,167
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 329
2. Pozostałe koszty (562A) 329
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 838
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,167
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,193
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,713
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015