Utwórz fakturę

Perútka - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Perútka
PIN 35681381
TIN 2020871039
Numer VAT SK2020871039
Data utworzenia 08 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Perútka
Bílikova 11
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 59 071 €
Zysk 7 006 €
Kapitał 58 718 €
Kapitał własny 38 062 €
Dane kontaktowe
E-mail igor@perutka.sk
witryna internetowa http://www.perutka.sk
Telefon(y) kom. +421905322848
Nr(y) faksu 0254788203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 52,544
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,567
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,567
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,567
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,893
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,058
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,058
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,058
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,835
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,391
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,444
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 84
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 52,544
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,068
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,362
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,362
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,006
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,476
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 540
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 540
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,936
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 533
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 328
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,030
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 59,071
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 59,071
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,071
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,998
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,270
D. Usług (účtová grupa 51) 28,059
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,786
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,948
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,797
4. Koszty społeczne (527, 528) 41
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,160
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,567
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,567
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,073
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,742
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 91
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 89
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -90
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,983
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,977
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,977
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681381 TIN: 2020871039 Numer VAT: SK2020871039
 • Zarejestrowana siedziba: Perútka, Bílikova 11, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01 08.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Igor Perútka 7 000 € (100%) Bilíkova 11 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2009Nové sidlo:
   Bílikova 11 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie terénnych meračských prác a laboratórnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
   monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Jelšová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie vrtných prác pre hydrogeologický prieskum
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodca cestovného ruchu
   20.01.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodca cestovného ruchu
   25.08.1998Nové sidlo:
   Jelšová 13 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   24.08.1998Zrušené sidlo:
   Jeľšová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   Perútka s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jeľšová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie vrtných prác pre hydrogeologický prieskum
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01