Utwórz fakturę

GRIFFEL, verejná obchodná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRIFFEL, verejná obchodná
PIN 35681390
TIN 2020909495
Numer VAT SK2020909495
Data utworzenia 08 styczeń 1996
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GRIFFEL, verejná obchodná
Pod Záhradami 3201/64
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 452 €
Kapitał 20 231 €
Kapitał własny 1 892 €
Dane kontaktowe
E-mail griffel.griffel@gmail.com
Telefon(y) 0903264500
Telefon(y) kom. 0903264500, 0903401012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 9,133
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,133
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,133
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,005
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,859
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 391
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,755
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,138
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,892
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,892
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,892
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,246
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 8,785
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,461
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,975
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,207
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,279
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 31,452
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 31,452
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 27,968
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,376
C. Usług (účtová grupa 51) 19,217
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 221
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,394
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 760
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,484
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,859
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,205
M. Koszty oprocentowania (562) 993
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 212
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,205
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,279
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 2,279
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015