Utwórz fakturę

ASKING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASKING
PIN 35681497
TIN 2020349694
Numer VAT SK2020349694
Data utworzenia 08 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASKING
Pribišova 31
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 444 €
Zysk -7 482 €
Kapitał 2 030 €
Kapitał własny -97 339 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265422431
Telefon(y) kom. 0903461675, 0903468544
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,627
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,719
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,719
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,719
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,302
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 887
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 379
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 379
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 508
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,415
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 450
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 965
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 606
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 606
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,822
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -103,979
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 165
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -104,144
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,482
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,449
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,472
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 553
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,919
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 113,977
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 113
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 112,093
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 305
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 171
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,444
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,444
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,716
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,917
D. Usług (účtová grupa 51) 3,544
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,736
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,487
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 335
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,828
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,828
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,272
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,983
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,250
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,250
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,250
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,522
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,482
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681497 TIN: 2020349694 Numer VAT: SK2020349694
 • Zarejestrowana siedziba: ASKING, Pribišova 31, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava 12.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Sláma 6 639 € (100%) Beniakova 34 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.08.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.08.2012Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   03.06.2004Nové sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Nad Dunajom 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   ASKING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Dunajom 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava