Utwórz fakturę

ARK - tréning, poradenstvo, mediácia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy ARK - tréning, poradenstvo, mediácia
Stan W likwidacji
PIN 35681519
TIN 2020307971
Data utworzenia 09 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARK - tréning, poradenstvo, mediácia
Štúrova 13
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 €
Zysk -1 117 €
Kapitał 9 339 €
Kapitał własny 3 465 €
Dane kontaktowe
E-mail ark@ark.sk
Telefon(y) 0252634457, 0905962436
Nr(y) faksu 0252925047
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,029
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,029
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,882
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 147
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 818
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 199
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,693
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,693
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,927
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,067
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,994
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,117
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,615
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,615
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 607
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 407
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 606
D. Usług (účtová grupa 51) 606
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -568
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -606
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -69
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -637
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,117
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017