Utwórz fakturę

NIELSEN SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Nazwa firmy NIELSEN SLOVAKIA
PIN 35681586
TIN 2020339024
Numer VAT SK2020339024
Data utworzenia 09 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NIELSEN SLOVAKIA
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 231 376 €
Zysk -10 787 €
Kapitał 25 337 €
Kapitał własny -48 187 €
Dane kontaktowe
E-mail nielsen@nielsen.sk
witryna internetowa http://www.nielsen.sk
Telefon(y) +421255422806
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 216
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 216
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 216
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,476
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 900
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,439
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,376
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -13,526
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,692
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,974
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -55,491
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,787
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,666
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 80,499
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,386
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,754
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,878
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,481
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,167
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 231,376
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 227,502
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,874
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 237,626
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 109,331
C. Usług (účtová grupa 51) 44,790
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 82,154
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,250
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 73,381
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 443
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 440
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,020
M. Koszty oprocentowania (562) 2,022
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,998
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,577
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,827
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,787
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016