Utwórz fakturę

CREATIVE DIGITAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CREATIVE DIGITAL
PIN 35681721
TIN 2020307960
Numer VAT SK2020307960
Data utworzenia 12 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CREATIVE DIGITAL
Mišíkova 10/A
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 183 301 €
Zysk 16 992 €
Kapitał 1 152 993 €
Kapitał własny 1 132 478 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254419059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 592,825
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 589,505
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 112,395
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,320
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 378,279
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 269,317
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,909
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93,973
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 971,104
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 961,639
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 64
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,456
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 936,487
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,992
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,465
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,496
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 420
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,076
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,969
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 183,301
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 91
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 183,210
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 156,846
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,256
C. Usług (účtová grupa 51) 32,521
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,855
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 93,602
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,612
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 26,455
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -43,777
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 8
X. Interesu dochód (662) 8
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 86
N. Walutowe straty (563) 5
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 81
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -78
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 26,377
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 9,385
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 16,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681721 TIN: 2020307960 Numer VAT: SK2020307960
 • Zarejestrowana siedziba: CREATIVE DIGITAL, Mišíkova 10/A, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Simona Bubánová Tichá 42 Bratislava 811 02 12.01.1996
  Andrej Krátky Desiata 34 Bratislava 831 01 12.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Simona Bubánová 3 320 € (50%) Tichá 42 Bratislava 811 02
  Andrej Krátky 3 320 € (50%) Desiata 34 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti súvisiaca s reklamnými službami
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   24.10.2012Nové obchodné meno:
   CREATIVE DIGITAL, s.r.o.
   23.10.2012Zrušené obchodné meno:
   CD-Creative Department, s. r. o.
   04.07.2009Nové obchodné meno:
   CD-Creative Department, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Simona Bubánová Tichá 42 Bratislava 811 02
   Andrej Krátky Desiata 34 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Simona Bubánová Tichá 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.01.1996
   Andrej Krátky Desiata 34 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.01.1996
   03.07.2009Zrušené obchodné meno:
   CD-O&M s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 12.01.1996
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 12.01.1996
   06.01.2005Nové sidlo:
   Mišíkova 10/A Bratislava 811 06
   05.01.2005Zrušené sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 01
   10.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 12.01.1996
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 12.01.1996
   09.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09
   17.07.2001Nové obchodné meno:
   CD-O&M s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 01
   16.07.2001Zrušené obchodné meno:
   CD-CREATIVE DEPARTMENT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Palisády 19 Bratislava 811 06
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09
   30.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09
   29.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Krátky Novohorská 30 Bratislava 831 06
   12.01.1996Nové obchodné meno:
   CD-CREATIVE DEPARTMENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 19 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   fotografické služby
   organizovanie kultúrnych činností
   poradenstvo v oblasti reklamy
   reklamná a propagačná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovanie tlače
   reklamná, výrobná a poradenská činnosť v oblasti grafického designu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh /na počítači/
   výroba a poskytovanie audiovizuálnych dielvideofilm
   Noví spoločníci:
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Andrej Krátky Miletičova 55 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Simona Bubánová Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Andrej Krátky Novohorská 30 Bratislava 831 06