Utwórz fakturę

Albertina icome Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Albertina icome Bratislava
PIN 35681811
TIN 2020322986
Numer VAT SK2020322986
Data utworzenia 12 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Albertina icome Bratislava
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 783 309 €
Zysk 56 250 €
Kapitał 633 242 €
Kapitał własny 146 425 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252932450
Nr(y) faksu 0252932452
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 757,645
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 479,455
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,227
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,227
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,227
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 466,228
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,460
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 464,768
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 278,190
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 278,190
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 757,645
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,675
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 99,122
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 99,122
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,250
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,695
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 97
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 97
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 174,509
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 158,289
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 158,289
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,525
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,636
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,059
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,089
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,089
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 417,275
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 417,275
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 783,309
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 783,309
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,222
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 781,087
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 707,653
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,002
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,880
D. Usług (účtová grupa 51) 644,245
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,015
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,895
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,950
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,170
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 136
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,375
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 75,656
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 132,182
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,481
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 205
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 205
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,276
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,687
O. Walutowe straty (563) 3,773
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 914
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,206
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 72,450
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,200
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,200
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 56,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681811 TIN: 2020322986 Numer VAT: SK2020322986
 • Zarejestrowana siedziba: Albertina icome Bratislava, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava 12.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Albertina icome PRAHA s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 110 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.09.2002Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava Vznik funkcie: 12.01.1996
   18.09.2002Zrušené sidlo:
   Michalská 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava
   11.01.2000Nové sidlo:
   Michalská 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   12.01.1996Nové obchodné meno:
   Albertina icome Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe dohody s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava