Utwórz fakturę

FEVRA Sport - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Nazwa firmy FEVRA Sport
Stan Zniszczono
PIN 35681900
TIN 2020355315
Numer VAT SK2020355315
Data utworzenia 15 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FEVRA Sport
Hrobáková 40
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 925 €
Zysk -1 681 €
Kapitał 366 151 €
Kapitał własny -54 225 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262523372
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 341,499
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 341,499
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 81,433
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 80,785
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 648
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 259,998
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 25,276
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,276
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 231,403
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 341,499
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,905
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 48,673
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -110,200
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -110,200
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,681
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 397,404
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 397,404
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,333
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,333
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 295,901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 78,925
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 78,925
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,115
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,810
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,231
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,005
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,132
D. Usług (účtová grupa 51) 43,094
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,306
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,306
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 375
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 375
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -375
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,681
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,681
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016
 • PIN :35681900 TIN: 2020355315 Numer VAT: SK2020355315
 • Zarejestrowana siedziba: FEVRA Sport, Hrobáková 40, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2016Zrušené obchodné meno:
   FEVRA Sport, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hrobáková 40 Bratislava 851 02
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   FEVRA Sport, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrobáková 40 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným