Utwórz fakturę

FORTO SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FORTO SK
PIN 35681926
TIN 2020331038
Numer VAT SK2020331038
Data utworzenia 15 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FORTO SK
Športová 5
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 77 841 €
Zysk -11 465 €
Kapitał 56 314 €
Kapitał własny 8 534 €
Dane kontaktowe
E-mail forto@slovanet.sk
Telefon(y) 0905501721
Telefon(y) kom. 0905501721
Nr(y) faksu 0255425830
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,715
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,309
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 41,369
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 41,369
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,370
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,370
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,370
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -430
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 149
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -579
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 406
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 406
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,715
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,931
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,210
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,980
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,465
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,646
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 158
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 158
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 46,182
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,223
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,548
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 527
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 291
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,593
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 77,840
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 77,841
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 77,841
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,986
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,138
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,479
D. Usług (účtová grupa 51) 14,773
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,737
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,128
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,568
4. Koszty społeczne (527, 528) 41
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,859
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,859
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,451
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,361
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 117
2. Pozostałe koszty (562A) 117
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,244
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,360
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,505
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681926 TIN: 2020331038 Numer VAT: SK2020331038
 • Zarejestrowana siedziba: FORTO SK, Športová 5, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09 22.02.2000
  Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04 22.02.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivan Húska 3 121 € (47%) Lazaretská 36 Bratislava 811 09
  Jaroslav Grič 3 519 € (53%) Športová 5 Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.02.2000Nové obchodné meno:
   FORTO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Športová 5 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prieskum trhu
   fotografické a kopírovacie služby
   špedičná činnosť s výnimkou dopravy
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04
   21.02.2000Zrušené obchodné meno:
   BURDA EXPORT-IMPORT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   17.02.2000Noví spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   16.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   BURDA EXPORT-IMPORT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava