Utwórz fakturę

NETLAB IT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NETLAB IT
PIN 35681934
TIN 2020347802
Numer VAT SK2020347802
Data utworzenia 15 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NETLAB IT
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 449 506 €
Zysk 25 939 €
Kapitał 241 608 €
Kapitał własny 128 698 €
Dane kontaktowe
E-mail internet@netlab.sk
Telefon(y) 0243426822, 0903720182
Telefon(y) kom. 0903720182
Nr(y) faksu 0243339153
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 272,609
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,917
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,917
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,917
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 269,378
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,584
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 182
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,402
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 197,157
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 194,263
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,263
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 74
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,820
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,637
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 61,605
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 314
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 314
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 272,609
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,636
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 121,395
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 121,395
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,939
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,973
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,305
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,305
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 115,680
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,322
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,322
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 65,946
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,023
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,828
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,561
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 988
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 988
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 448,728
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 449,506
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 42,136
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 406,592
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 183
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 414,200
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 32,734
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,842
D. Usług (účtová grupa 51) 96,672
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 193,160
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 142,056
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,916
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,188
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,937
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,934
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,934
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,921
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,306
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 240,480
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 305
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 305
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -299
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,007
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,068
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,068
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,939
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681934 TIN: 2020347802 Numer VAT: SK2020347802
 • Zarejestrowana siedziba: NETLAB IT, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05 28.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Tóth 9 960 € (75%) Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
  Ing. Alena Tóthová 3 320 € (25%) Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2007Nové obchodné meno:
   NETLAB IT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.11.2007
   21.12.2007Zrušené obchodné meno:
   AP NET, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ernest Karácsony 228 Malé Dvorníky
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   18.10.1999Noví spoločníci:
   Ernest Karácsony 228 Malé Dvorníky
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   17.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Konštantín Schmidt Mierová 28 Bratislava
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Konštantín Schmidt Mierová 28 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   AP NET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a zákaziek
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Karaba
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05