Utwórz fakturę

M - CHEMICALS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M - CHEMICALS
PIN 35681969
TIN 2020339123
Numer VAT SK2020339123
Data utworzenia 16 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M - CHEMICALS
Dvořákovo nábrežie 4A
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 217 833 €
Zysk 274 948 €
Kapitał 4 456 219 €
Kapitał własny 876 104 €
Dane kontaktowe
E-mail m-chemicals@m-chemicals.sk
Telefon(y) 0245943850, 0244455591, 0245692591
Nr(y) faksu 0244455592, 0245690592
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,010,935
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,345,024
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,252,878
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 56,792
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 636,894
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 40,192
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 519,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 92,146
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 92,146
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,663,417
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 172,200
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 172,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,014,065
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,009,199
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,009,199
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,866
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 477,152
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 51
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 477,101
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,494
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,494
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,010,935
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,950
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 182,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 182,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 18,256
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,256
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 85,146
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 85,146
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 274,948
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,232,152
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,047
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,489
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,558
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 640,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,916,623
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,115,060
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115,060
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 790,341
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,168
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,054
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,873
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,873
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 390,125
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 259,484
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 217,833
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 30,933
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 186,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,213,049
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,217,833
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,025,182
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 187,867
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,784
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,840,170
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,294,127
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 112,068
D. Usług (účtová grupa 51) 139,360
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 231,329
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 172,143
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 56,049
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,137
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 628
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 62,491
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 62,491
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 377,663
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 667,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81,400
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 81,395
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 106,401
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 34,001
2. Pozostałe koszty (562A) 34,001
O. Walutowe straty (563) 50,302
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,098
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,001
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 352,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 77,714
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 77,714
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 274,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681969 TIN: 2020339123 Numer VAT: SK2020339123
 • Zarejestrowana siedziba: M - CHEMICALS, Dvořákovo nábrežie 4A, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Hedviga Plevová Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02 01.12.2001
  Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02 16.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Pleva 182 600 € (100%) Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.11.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 4A Bratislava 811 02
   24.11.2011Zrušené sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   24.05.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   08.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hedviga Plevová Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.12.2001
   Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 16.01.1996
   07.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.12.2001
   12.04.2006Nové sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   11.04.2006Zrušené sidlo:
   Tehelná 24B Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   24.04.2004Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.12.2001
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   24.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   23.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   23.10.1998Nové sidlo:
   Tehelná 24B Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   22.10.1998Zrušené sidlo:
   Hlavná 14 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   28.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   16.01.1996Nové obchodné meno:
   M - CHEMICALS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 14 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07