Utwórz fakturę

INCORP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INCORP
Stan W likwidacji
PIN 35682108
TIN 2020871094
Numer VAT SK2020871094
Data utworzenia 17 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INCORP
Trnavská cesta 13
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 756 €
Zysk -8 730 €
Kapitał 472 299 €
Kapitał własny 59 258 €
Dane kontaktowe
E-mail incorp@incorp.sk
Telefon(y) 0255567840, 0255567839
Nr(y) faksu 0255567837
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 415,003
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 258,029
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 258,029
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 14,334
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 235,302
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,393
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 156,419
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,350
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,350
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 141,074
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 141,074
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,376
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,376
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,376
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 619
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 611
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 555
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 415,003
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,899
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,326
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,326
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,730
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 409,104
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 408,975
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 467
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 406,730
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,778
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 129
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 129
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,257
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,756
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,708
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,549
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,499
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,444
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,759
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,381
D. Usług (účtová grupa 51) 4,613
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 530
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,525
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,525
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 636
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,688
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,504
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,770
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,730
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015