Utwórz fakturę

Chemika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Chemika
PIN 35682205
TIN 2020308081
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Chemika
Chalúpkova 9
81109
Bratislava
Financial information
Zysk -29 580 €
Date of updating data: 18.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 616,598
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 616,598
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 589,149
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 589,149
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 589,149
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,449
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,444
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 616,598
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 237,938
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,033,094
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,033,094
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 186,182
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 186,182
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,951,758
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,996
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,981,754
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,580
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,660
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,044
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,044
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 311,632
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 122,992
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,992
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,558
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,213
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169,869
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 61,984
Date of updating data: 18.08.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,500
D. Usług (účtová grupa 51) 27,509
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,991
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -29,500
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -27,509
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 80
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 80
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 145
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -65
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -29,565
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -29,580
Date of updating data: 18.08.2016
Files
4201311.tif
Date of updating data: 18.08.2016