Utwórz fakturę

"AUTOBAZÁR BIL-MAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2015
Basic information
Nazwa firmy "AUTOBAZÁR BIL-MAR
PIN 35682574
TIN 2020927513
Data utworzenia 23 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "AUTOBAZÁR BIL-MAR
Stará Vajnorská 39
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 704 €
Zysk 3 460 €
Kapitał 60 399 €
Kapitał własny 42 671 €
Dane kontaktowe
E-mail bilmar@bilmar.sk
Telefon(y) 0903726444
Telefon(y) kom. +421911358036, 0903726444, 0905229997, 0905298915, 0905583339
Date of updating data: 06.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 62,802
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 62,439
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,689
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,689
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,689
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 192
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 192
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 57,558
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,256
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,302
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 363
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 62,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 23,788
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 23,788
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,579
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,579
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,460
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,671
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,443
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,443
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,728
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,728
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 330
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 659
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 519
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 976
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
Date of updating data: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,708
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,704
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,704
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,829
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,842
D. Usług (účtová grupa 51) 9,870
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,255
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,712
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,474
4. Koszty społeczne (527, 528) 69
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 512
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 350
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,875
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,992
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 443
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 242
2. Pozostałe koszty (562A) 242
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 201
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -439
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,436
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 976
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 976
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,460
Date of updating data: 06.10.2015
Files
4262958.tif
Date of updating data: 06.10.2015