Utwórz fakturę

APOTHEKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APOTHEKA
PIN 35682591
TIN 2020812629
Numer VAT SK2020812629
Data utworzenia 23 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APOTHEKA
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 006 479 €
Zysk 21 867 €
Kapitał 633 665 €
Kapitał własny 155 884 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243635112, 0243635113, 0243635114, 0265425524
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 640,737
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,767
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,767
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,708
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 59
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 605,713
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 184,156
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 184,156
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 373,897
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 334,667
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,667
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,463
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 30,767
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,660
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,414
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,246
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,257
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,257
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 640,737
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 177,551
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 147,984
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 147,984
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,867
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,186
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,193
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,193
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 449,778
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 440,950
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 440,950
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,037
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,067
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 724
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,215
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,215
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,976,233
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,006,479
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,969,978
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,255
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,246
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,972,849
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,683,578
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,673
D. Usług (účtová grupa 51) 162,208
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 114,301
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,325
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,630
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,346
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,485
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,485
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,519
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,123
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,630
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 124,774
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 746
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 746
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,887
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,020
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,132
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 888
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,867
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682591 TIN: 2020812629 Numer VAT: SK2020812629
 • Zarejestrowana siedziba: APOTHEKA, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Tolstého 5 Bratislava 811 06 23.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. 6 004 € (85.8%) Tolstého 5 Bratislava 811 06
  Ing. Ondrej Kadák 996 € (14.2%) Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.2009Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík , PhD. Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Kmotrík , PhD. Tolstého 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.01.1996
   05.05.2009Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík , PhDr. Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.01.1996
   01.06.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   23.06.2004Nové obchodné meno:
   APOTHEKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík , PhDr. Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 23 Bratislava 811 02
   22.06.2004Zrušené obchodné meno:
   1. ARTMEDIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.01.1996
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   09.11.1998Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   08.11.1998Zrušené sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   23.01.1996Nové obchodné meno:
   1. ARTMEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   inžiniersko - investorská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava