Utwórz fakturę

SATA service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SATA service
PIN 35682671
TIN 2020355238
Numer VAT SK2020355238
Data utworzenia 24 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SATA service
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 88 038 €
Zysk -6 804 €
Kapitał 228 115 €
Kapitał własny -4 634 €
Dane kontaktowe
E-mail sata@vystavy.sk
Telefon(y) kom. +421903719907
Nr(y) faksu 0262410431
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,145
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,728
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,728
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,728
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,683
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 89
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 89
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,991
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,991
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,991
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,603
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,157
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 446
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 734
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 734
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,145
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,438
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -21,895
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,895
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,804
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,583
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 115
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 115
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,468
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,745
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,745
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,104
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,633
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,196
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,790
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 88,059
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 88,038
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 88,038
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,727
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,194
D. Usług (účtová grupa 51) 45,737
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,411
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,400
4. Koszty społeczne (527, 528) 661
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 756
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,688
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,688
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,689
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,107
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 176
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 160
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -155
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,844
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,804
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682671 TIN: 2020355238 Numer VAT: SK2020355238
 • Zarejestrowana siedziba: SATA service, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava 24.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Branislav Šimek 6 639 € (100%) Vavilovova 20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.06.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   17.06.2001Zrušené sidlo:
   Vavilovova 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   13.02.1997Nové sidlo:
   Vavilovova 20 Bratislava 851 01
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   SATA service, spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava