Utwórz fakturę

NIBACO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NIBACO
PIN 35682680
TIN 2020326825
Numer VAT SK2020326825
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NIBACO
Mlynské Nivy 56
82452
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 258 981 €
Zysk -69 056 €
Kapitał 916 988 €
Kapitał własny 745 575 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253632071, 0253632081, 0253632091, 0253632101
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 941,207
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 863,640
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 863,640
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 336,288
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 470,910
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,549
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 20,893
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 75,203
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 74,926
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 74,766
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,766
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 277
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 92
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 185
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,364
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,014
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 350
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 941,207
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,519
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 861,377
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 861,377
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,252
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,252
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -182,054
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -182,054
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -69,056
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 263,848
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 193,464
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 155,499
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 36
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 37,929
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 60,387
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,618
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,618
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,722
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,484
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,115
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,448
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,047
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,047
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,950
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 840
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 840
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 257,178
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 258,981
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 257,178
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,803
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,910
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,208
D. Usług (účtová grupa 51) 50,446
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 129,819
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,221
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 41,100
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,821
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,677
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,403
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,806
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,806
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,228
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -59,929
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 148,524
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 34
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 34
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,109
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,201
2. Pozostałe koszty (562A) 7,201
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,908
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,075
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -71,004
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -1,948
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,908
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -69,056
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682680 TIN: 2020326825 Numer VAT: SK2020326825
 • Zarejestrowana siedziba: NIBACO, Mlynské Nivy 56, 82452, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Jana Lalová predseda Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 28.01.2015
  Ing. Peter Rehák podpredseda Kostolná-Zárečie 59 Kostolná-Zárečie 913 04 28.01.2015
  Ing. Marta Lobotková člen Inovecká 3 Trenčín 911 01 28.01.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Lalová - predseda Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.01.2015
   Ing. Peter Rehák - podpredseda predstavenstva Kostolná-Zárečie 59 Kostolná-Zárečie 913 04 Vznik funkcie: 28.01.2015
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   05.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - predseda 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Peter Rehák - člen 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 24.07.2008
   01.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - predseda 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Peter Rehák - člen 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 24.07.2008
   31.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - člen 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 13.04.2005
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 13.04.2005
   Vladimír Porvazník - predseda Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.04.2005
   10.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   vodoinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   21.04.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - člen 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 13.04.2005
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 13.04.2005
   Vladimír Porvazník - predseda Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.04.2005
   20.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín
   Matúš Porubec - podpredseda Šulekova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07
   01.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07
   30.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Exnárova 27 Bratislava
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   rozvod elektriny, rozvod tepla
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Porubec - podpredseda Šulekova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   19.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Manuela Grossová - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2003
   28.01.2002Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   02.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Manuela Grossová - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2003
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Exnárova 27 Bratislava
   01.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - podpredseda predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 6 Bratislava
   Vladimír Povrazník - člen predstavenstva Záhradnícka 37 Bratislava
   03.03.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - podpredseda predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Vladimír Povrazník - člen predstavenstva Záhradnícka 37 Bratislava
   02.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - člen predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák - podpredseda predstavenstva Zálužická 13 Bratislava
   08.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - člen predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák - podpredseda predstavenstva Zálužická 13 Bratislava
   07.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   19.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   18.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kučera Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Naňák Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Bruno Präsens Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jana Riečanová Belinského 3 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava 851 04
   JUDr. Jozef Šimora Švantnerova 5 Bratislava 841 01
   23.01.1996Nové obchodné meno:
   NIBACO a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 52
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
   vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kučera Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Naňák Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Bruno Präsens Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jana Riečanová Belinského 3 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava 851 04
   JUDr. Jozef Šimora Švantnerova 5 Bratislava 841 01