Utwórz fakturę

UNIQSTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIQSTECH
PIN 35682701
TIN 2020308521
Numer VAT SK2020308521
Data utworzenia 24 styczeń 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba UNIQSTECH
Šustekova 51/3717
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 252 €
Zysk -996 €
Kapitał 34 571 €
Kapitał własny -98 348 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908723111
Telefon(y) kom. 0908723111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,535
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,195
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 33,195
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 33,195
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,340
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 251
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 251
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,089
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,085
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,535
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -99,344
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,190
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,190
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,323
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,323
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -134,861
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -134,861
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -996
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 133,879
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 133,879
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,283
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,283
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,596
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 252
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 252
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 252
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24
2. Pozostałe koszty (562A) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -36
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -996
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682701 TIN: 2020308521 Numer VAT: SK2020308521
 • Zarejestrowana siedziba: UNIQSTECH, Šustekova 51/3717, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Daniel Baňacký predseda Šustekova 51 Bratislava 851 04 13.02.2009
  Jana Krajčovičová člen Šustekova 51 Bratislava 851 04 13.02.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Zelina - podpredseda predstavenstva Vŕbová 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.02.2009
   20.03.2009Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaní údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   faktoring a forfaiting
   19.02.2009Nové obchodné meno:
   UNIQSTECH, a. s.
   Nové sidlo:
   Šustekova 51/3717 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Baňacký - predseda predstavenstva Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.02.2009
   Jana Krajčovičová - člen Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.02.2009
   Ing. Ladislav Zelina - podpredseda predstavenstva Vŕbová 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.02.2009
   18.02.2009Zrušené obchodné meno:
   S - Tech a.s.
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 19
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Baňacký - podpredseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - predseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Štefan Buchta - člen predstavenstva Potočná 22 Bratislava
   06.02.2002Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 19
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Baňacký - podpredseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - predseda predstavenstva Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Štefan Buchta - člen predstavenstva Potočná 22 Bratislava
   05.02.2002Zrušené sidlo:
   Uršulínska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Baňacký - člen Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - podpredseda Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   RNDr. Anton Zajac - predseda Bajzova 8 Bratislava
   27.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Daniel Baňacký - člen Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. - podpredseda Jánošíkova 717 Dunajská Lužná
   26.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   Mgr. Daniela Šmihulová - člen Toplianska 26 Bratislava
   07.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   Mgr. Daniela Šmihulová - člen Toplianska 26 Bratislava
   RNDr. Anton Zajac - predseda Bajzova 8 Bratislava
   06.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Jánošíková 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák - predseda Bartókova 2 Bratislava
   RNDr. Anton Zajac Bajzova 8 Bratislava
   03.07.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Jánošíková 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák - predseda Bartókova 2 Bratislava
   RNDr. Anton Zajac Bajzova 8 Bratislava
   02.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák Bartókova 2 Bratislava
   Ing. Monika Zajacová Bajzova 8 Bratislava
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   S - Tech a.s.
   Nové sidlo:
   Uršulínska 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj nových materiálov a technológií
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov vrátane obsluhujúceho personálu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Baňacký , DrSc. Sídlisko 717 Dunajská Lužná
   JUDr. Emil Hubinák Bartókova 2 Bratislava
   Ing. Monika Zajacová Bajzova 8 Bratislava