Utwórz fakturę

GESTUM Capital - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GESTUM Capital
PIN 35682728
TIN 2020322942
Numer VAT SK2020322942
Data utworzenia 24 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GESTUM Capital
Líščie nivy 7
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 378 636 €
Zysk 8 921 €
Kapitał 1 700 936 €
Kapitał własny -150 808 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421250200711
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,912,387
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 332,416
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 332,416
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 46,204
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 285,505
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 707
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,429,501
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,071
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,071
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,799,674
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,799,525
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,799,525
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 72
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -30
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 40,123
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 40,123
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 584,633
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50,759
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 533,874
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 150,470
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 150,470
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,912,387
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -141,887
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -158,111
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,729
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -226,840
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,921
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,051,951
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,823,594
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,868,038
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,868,038
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 567,036
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 159,669
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,228,851
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -166
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) -166
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -7,771,477
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,323
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,378,635
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,378,636
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,323,532
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,104
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,233,133
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,383,551
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,219
D. Usług (účtová grupa 51) 3,809,032
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,947
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,440
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 507
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 635
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,678
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,678
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 145,503
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 179,834
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248,591
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23,369
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23,369
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 225,090
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 132
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 382,159
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,228
2. Pozostałe koszty (562A) 36,228
O. Walutowe straty (563) 343,247
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,684
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -133,568
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,935
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,014
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,014
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682728 TIN: 2020322942 Numer VAT: SK2020322942
 • Zarejestrowana siedziba: GESTUM Capital, Líščie nivy 7, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 24.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr Vladimír Ludvík 6 639 € (100%) Repašského 6/10 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.2005Nové sidlo:
   Líščie nivy 7 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   14.02.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   03.03.2003Nové obchodné meno:
   GESTUM Capital s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   02.03.2003Zrušené obchodné meno:
   L.T.T. Slovakia s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   14.07.1998Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   L.T.T. Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   reklamno propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02