Utwórz fakturę

TRON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Nazwa firmy TRON
PIN 35682787
TIN 2020339079
Data utworzenia 24 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRON
Perličková 4
82106
Bratislava
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903403856
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,015
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,107
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,107
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -299
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -644
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -1,627
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 33
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 929
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 365
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,207
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,207
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,015
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,248
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 631
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 631
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 631
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,164
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,153
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,513
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 498
Date of updating data: 02.12.2016