Utwórz fakturę

artFX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy artFX
PIN 35682817
TIN 2020331049
Numer VAT SK2020331049
Data utworzenia 26 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba artFX
Sreznevského 15
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 388 168 €
Zysk 99 564 €
Kapitał 191 581 €
Kapitał własny 12 945 €
Dane kontaktowe
E-mail fx@fxstudio.sk
Telefon(y) 0905324395
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 207,438
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,135
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,135
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,135
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 185,889
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 63,736
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 63,736
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,736
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 122,153
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 34,479
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87,674
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,414
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 207,438
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,252
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,716
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,716
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,564
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,186
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 72,186
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,540
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,540
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,770
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,876
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,000
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 387,696
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 388,168
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 387,696
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 472
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,416
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,423
D. Usług (účtová grupa 51) 134,109
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,775
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,836
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,836
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 273
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 135,752
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 160,164
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,033
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,082
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,082
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,951
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,032
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 127,720
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 28,156
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 28,156
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 99,564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682817 TIN: 2020331049 Numer VAT: SK2020331049
 • Zarejestrowana siedziba: artFX, Sreznevského 15, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01 28.10.2003
  Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03 28.10.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miloslav Mráz 3 320 € (50%) Špitálska 2 Bratislava 811 01
  Ing. Milan Kaliňák 3 320 € (50%) Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.08.2010Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
   vydavateľská činnosť
   reklamné a marketingové služby
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.10.2003
   19.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2003
   27.01.2010Nové sidlo:
   Sreznevského 15 Bratislava 831 03
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Sinokvetná 11 Bratislava 821 05
   13.11.2003Nové sidlo:
   Sinokvetná 11 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.10.2003
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2003
   12.11.2003Zrušené sidlo:
   Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Andrej Struhár Plickova 12 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.01.1996 Skončenie funkcie: 28.10.2003
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Andrej Struhár Plickova 12 Bratislava 831 06
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   26.01.1996Nové obchodné meno:
   artFX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.01.1996 Skončenie funkcie: 28.10.2003