Utwórz fakturę

TATRA A.C.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRA A.C.S.
PIN 35682825
TIN 2020339178
Numer VAT SK2020339178
Data utworzenia 26 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRA A.C.S.
Višňová 16
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 299 €
Zysk -45 745 €
Kapitał 204 128 €
Kapitał własny 54 386 €
Dane kontaktowe
E-mail info@comseco.sk
Telefon(y) 0245987317, 0905433268
Telefon(y) kom. +421911819704, 0905433268
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 24,283
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 24,283
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,283
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,741
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,056
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,096
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 157,024
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,642
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 605
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 47,143
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,745
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,382
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 11
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 148,371
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,875
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 208
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,125
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 138,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 91,299
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 79,301
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,743
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,255
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 134,067
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 61,960
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,514
C. Usług (účtová grupa 51) 28,415
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,413
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 302
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 16,260
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,203
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -42,768
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -11,845
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 28
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 28
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,045
M. Koszty oprocentowania (562) 14
N. Walutowe straty (563) 551
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,480
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,017
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -44,785
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -45,745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682825 TIN: 2020339178 Numer VAT: SK2020339178
 • Zarejestrowana siedziba: TATRA A.C.S., Višňová 16, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42 15.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Monika Žiaranová 6 639 € (100%) Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.12.2009Noví spoločníci:
   Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
   14.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   26.01.1996Nové obchodné meno:
   TATRA A.C.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 16 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v strojárskej oblasti
   inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04