Utwórz fakturę

COMINFO SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMINFO SR
PIN 35682868
TIN 2020355227
Numer VAT SK2020355227
Data utworzenia 29 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMINFO SR
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 104 297 €
Zysk 2 561 €
Kapitał 85 939 €
Kapitał własny 11 909 €
Dane kontaktowe
E-mail cominfo@nextra.sk
witryna internetowa http://www.cominfosk.sk
Telefon(y) +421263838443, +421263834843
Telefon(y) kom. +421903711068
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 45,819
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,417
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,417
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,417
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,902
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 386
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 386
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,093
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,093
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,093
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,423
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,881
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,542
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,500
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 45,819
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,141
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,607
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,607
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,231
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,523
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,523
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,618
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,618
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,435
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 881
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,682
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,907
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 155
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 104,296
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 104,297
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 104,297
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 116,546
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 45,310
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,749
D. Usług (účtová grupa 51) 23,630
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,632
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,052
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,757
4. Koszty społeczne (527, 528) 823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,708
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 362
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,249
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,608
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,932
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17,928
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,049
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 713
2. Pozostałe koszty (562A) 713
O. Walutowe straty (563) 586
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 750
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 15,883
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,634
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,073
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,073
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,561
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682868 TIN: 2020355227 Numer VAT: SK2020355227
 • Zarejestrowana siedziba: COMINFO SR, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava 29.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Patro 1 660 € (25%) Pri Kolíske 6 Bratislava
  COMINFO, a.s., Zlín 4 980 € (75%) Zlín 760 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 29.01.1996
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   03.10.2000Noví spoločníci:
   COMINFO, a.s., Zlín IČO: 63 482 576 Prštné, Nábřeží 695 Zlín 760 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   02.10.2000Zrušeny spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   27.11.1998Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   29.01.1996Nové obchodné meno:
   COMINFO SR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava