Utwórz fakturę

Immocap Office - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Immocap Office
PIN 35682884
TIN 2020347846
Numer VAT SK2020347846
Data utworzenia 25 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Immocap Office
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 60 897 €
Zysk 6 931 €
Kapitał 39 717 €
Kapitał własny -81 983 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258222804
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,536
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,536
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,895
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,014
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,014
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,881
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,641
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 217
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,424
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,536
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -73,854
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 59
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 59
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -87,483
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 616
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -88,099
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,931
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,171
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 71,479
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 71,479
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,360
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,400
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,400
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 332
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 15,219
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 15,219
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 60,874
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 60,897
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,874
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,158
D. Usług (účtová grupa 51) 52,158
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,739
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,716
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 851
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 794
2. Pozostałe koszty (562A) 794
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 57
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -848
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,891
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,931
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016