Utwórz fakturę

J.T.Trend - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J.T.Trend
PIN 35682965
TIN 2020355403
Numer VAT SK2020355403
Data utworzenia 25 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J.T.Trend
Ševčenkova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 339 €
Zysk 12 427 €
Kapitał 40 801 €
Kapitał własny 31 701 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262520071, +421262520086, +421262520087
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 43,613
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 43,613
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 43,613
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,256
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 166
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,617
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 103,869
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,129
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 24,398
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,427
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,740
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 59,740
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 161
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,509
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,070
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 43,339
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,500
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,839
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 24,302
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,387
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,106
C. Usług (účtová grupa 51) 3,495
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,498
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,783
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 19,037
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 31,351
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,099
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,099
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,096
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 15,941
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,514
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 12,427
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682965 TIN: 2020355403 Numer VAT: SK2020355403
 • Zarejestrowana siedziba: J.T.Trend, Ševčenkova 18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 23.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tomáš Turňa 2 656 € (40%) Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
  Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 3 984 € (60%) Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.08.2012Noví spoločníci:
   Prof. RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.07.2012
   02.08.2012Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   28.12.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   27.12.2005Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   17.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   16.11.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   25.01.1996Nové obchodné meno:
   J.T.Trend spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vzdelávacia činnosť v oblasti prírodných vied
   poradenská činnosť v oblasti prírodných vied a transferu
   výskum trhu
   sprostredkovanie obchodu
   distribúcia hromadne vyrábaných liečivých výrobkov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa chemických výrobkov za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   poskytovanie software
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   prenájom strojov a nástrojov
   predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01