Utwórz fakturę

IURIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IURIS
PIN 35683074
TIN 2020308136
Numer VAT SK2020308136
Data utworzenia 31 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IURIS
Panenská 6
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 338 658 €
Zysk 48 336 €
Kapitał 224 756 €
Kapitał własny -204 189 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.iuris.sk
Telefon(y) +421259980585, +421259980580
Nr(y) faksu 0259980586
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 145,829
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,721
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,425
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,425
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,296
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 2,245
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 51
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 132,965
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 52,410
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52,314
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,314
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 96
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) -355
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ -355
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 80,910
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 590
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80,320
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,143
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 390
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,753
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 145,829
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -155,853
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,300
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,300
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,548
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,548
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -215,037
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -215,037
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,336
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 300,724
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 116,767
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 112,271
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,496
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 179,079
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,621
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,621
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 123,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,334
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,336
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,963
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,825
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,878
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,878
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 958
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 338,038
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 338,658
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 338,038
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,644
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,104
D. Usług (účtová grupa 51) 182,714
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,527
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,924
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,445
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,158
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 441
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,211
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,211
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,647
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 50,014
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 132,220
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 720
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 491
2. Pozostałe koszty (562A) 491
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 229
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -717
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 49,297
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,336
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683074 TIN: 2020308136 Numer VAT: SK2020308136
 • Zarejestrowana siedziba: IURIS, Panenská 6, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 03.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Pavel Bagin 1 660 € (20%) Údolná 10 Bratislava 811 02
  JUDr. Ľubica Benčurová 1 660 € (20%) Údolná 10/a Bratislava 811 02
  IURIS GROUP, a.s. 4 980 € (60%) Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.05.2015Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2007
   20.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kožányi Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 22.11.2007
   29.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2007
   Ing. Martin Kožányi Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 22.11.2007
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.03.2007
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   10.11.2007Noví spoločníci:
   IURIS GROUP, a.s. Panenská 6 Bratislava 811 03
   09.11.2007Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   28.03.2007Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.03.2007
   13.07.2006Nové sidlo:
   Panenská 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   12.07.2006Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   03.05.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   02.05.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Slávičie údolie 14 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   IURIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Slávičie údolie 14 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava