Utwórz fakturę

TOROS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TOROS
PIN 35683121
TIN 2020331082
Numer VAT SK2020331082
Data utworzenia 31 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOROS
Kochanovce 184
91305
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 199 €
Zysk 7 546 €
Kapitał 89 423 €
Kapitał własny 25 995 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0326490942, 0907782094
Telefon(y) kom. +421907782094, 0907782094
Nr(y) faksu 0326490942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 81,546
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 53,327
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 53,327
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 53,327
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,897
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,632
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,632
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,265
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,265
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 322
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 322
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 81,546
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,541
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,833
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,833
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,523
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,523
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,005
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 225
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,102
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,664
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,664
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 698
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 442
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,298
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,678
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 139,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 140,199
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 70,044
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 69,557
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 450
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,083
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,533
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,883
D. Usług (účtová grupa 51) 46,998
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,947
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,208
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,537
4. Koszty społeczne (527, 528) 202
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 423
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,755
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,755
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,544
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,116
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,187
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,296
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,555
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,555
O. Walutowe straty (563) 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 673
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,296
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,820
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,274
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,274
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015