Utwórz fakturę

FLEXIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FLEXIA
PIN 35683155
TIN 2020308730
Numer VAT SK2020308730
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FLEXIA
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 125 909 €
Zysk 4 579 €
Kapitał 165 157 €
Kapitał własny 30 224 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905674047
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 118,205
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 118,205
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,991
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,917
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 189
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,851
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 168,122
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,803
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 23,252
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,579
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,319
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 133,319
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 659
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,575
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,447
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 129,638
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 125,909
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 125,909
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 119,325
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,153
C. Usług (účtová grupa 51) 11,514
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,775
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,729
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,154
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,584
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 46,242
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,024
M. Koszty oprocentowania (562) 151
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 873
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,020
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,564
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 985
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,579
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683155 TIN: 2020308730 Numer VAT: SK2020308730
 • Zarejestrowana siedziba: FLEXIA, Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01 23.03.1996
  Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02 11.12.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marek Timura 3 320 € (50%) Šalviová 44 Bratislava 821 01
  Milan Holečka 3 320 € (50%) Obežná 2 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   15.05.2007Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   02.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.03.1996
   Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.12.2003
   01.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   24.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   02.09.1997Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   01.09.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   22.05.1996Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   21.05.1996Zrušené sidlo:
   Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   FLEXIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s dvoj a jednostopovými motorovými vozidlami ich súčiastkami a príslušenstvom - maloobchodný predaj
   údržba a oprava dvoj a jednostopových motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
   konzultačné a poradenské služby v oblasti marketingu a obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05