Utwórz fakturę

E-KOVA plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E-KOVA plus
PIN 35683163
TIN 2020925071
Numer VAT SK2020925071
Data utworzenia 31 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E-KOVA plus
Mlynské Luhy 9
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 300 €
Zysk 182 €
Kapitał 21 440 €
Kapitał własny 12 188 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,437
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,208
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,208
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,208
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,256
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 44
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 44
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,212
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,669
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,543
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 973
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 973
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,437
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,813
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,328
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,328
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,624
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 98
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 98
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,226
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,011
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 104
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 378
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 733
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,300
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,111
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,011
D. Usług (účtová grupa 51) 6,169
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,051
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,376
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,675
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 460
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,200
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,200
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,189
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,120
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 214
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -214
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 975
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 793
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 793
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 182
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4283435.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683163 TIN: 2020925071 Numer VAT: SK2020925071
 • Zarejestrowana siedziba: E-KOVA plus, Mlynské Luhy 9, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03 31.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Bohuslav Vajcík 6 639 € (100%) Staneková 14 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   E-KOVA plus s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 9 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03