Utwórz fakturę

GRAFIA KRASŇANY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRAFIA KRASŇANY
PIN 35683198
TIN 2020871182
Numer VAT SK2020871182
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAFIA KRASŇANY
Poštová 3
81106
Bratislava
Financial information
Zysk 3 120 €
Kapitał 458 305 €
Kapitał własny 104 302 €
Dane kontaktowe
E-mail kubinova@crescogroup.sk
Telefon(y) 0220864321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 493,229
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 421,950
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 421,950
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 350,550
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 71,400
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,279
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,151
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 59,251
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,251
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 128
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 128
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 493,229
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,864
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -22,882
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -22,882
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 138,323
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 223,777
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -85,454
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,120
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 367,365
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 162
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 162
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 367,203
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,398
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,398
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 44,367
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,836
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 304,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598
D. Usług (účtová grupa 51) 502
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 96
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -598
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -502
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,747
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4,747
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,678
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,080
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,120
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683198 TIN: 2020871182 Numer VAT: SK2020871182
 • Zarejestrowana siedziba: GRAFIA KRASŇANY, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Beleš Ventúrska 20 Bratislava 811 01 17.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  EASTRON C.C. s.r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.08.2008Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Ventúrska 20 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.03.1998
   25.08.2008Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1998
   18.12.2003Noví spoločníci:
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1998
   17.12.2003Zrušeny spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava
   JUDr. Katarína Czuczová Husova 7 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2003
   01.12.2000Noví spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   30.11.2000Zrušeny spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   11.04.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Katarína Czuczová Husova 7 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2003
   10.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Katarína Zlochová Husova 7 Bratislava
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Katarína Zlochová Husova 7 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Czucz Pomlejská 104 Šamorín
   11.05.1998Noví spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava
   Ing. Štefan Czucz Pomlejská 104 Šamorín
   10.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   02.02.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   20.10.1997Nové sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   19.10.1997Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08
   Ing. Ján Krampl Olšova 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafickej činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti v oblasti polygrafickej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08
   Ing. Ján Krampl Olšova 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08