Utwórz fakturę

GRAFIA KRASŇANY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy GRAFIA KRASŇANY
Stan Zniszczono
PIN 35683198
TIN 2020871182
Numer VAT SK2020871182
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAFIA KRASŇANY
Poštová 3
81106
Bratislava
Financial information
Zysk -7 534 €
Kapitał 458 305 €
Kapitał własny 104 302 €
Dane kontaktowe
E-mail kubinova@crescogroup.sk
Telefon(y) 0220864321
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 489,206
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 346,431
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 346,431
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 346,431
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 142,775
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 142,575
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 130,651
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,651
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 200
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 196
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 489,206
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,212
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -27,000
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -27,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 141,443
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 226,897
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -85,454
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,534
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 374,994
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 162
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 162
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 374,832
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,963
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,963
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 44,367
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 323,542
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 582
D. Usług (účtová grupa 51) 486
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 96
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -582
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -486
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71,400
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 71,400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77,392
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 71,400
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,920
2. Pozostałe koszty (562A) 5,920
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,992
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,574
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,534
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017
 • PIN :35683198 TIN: 2020871182 Numer VAT: SK2020871182
 • Zarejestrowana siedziba: GRAFIA KRASŇANY, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 February 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   26.08.2008Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným