Utwórz fakturę

Klahoss - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Klahoss
PIN 35683228
TIN 2020355425
Numer VAT SK2020355425
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Klahoss
Romanova 3
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 439 820 €
Zysk -39 333 €
Dane kontaktowe
E-mail klahoss@klahoss.sk
witryna internetowa http://www.klahoss.sk
Telefon(y) +421243411809, +421243414036
Nr(y) faksu 0243414036
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 64,062
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 64,062
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,832
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,321
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 121,178
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,985
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -31,770
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 183,383
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,078
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,630
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 32,942
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 22,142
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,333
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,305
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 39,132
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 60,583
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,916
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,015
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,607
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,045
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,231
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 57,359
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 439,820
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 71,894
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 342,115
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,833
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,978
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 469,678
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 69,546
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 114,571
C. Usług (účtová grupa 51) 115,567
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 133,532
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 746
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 19,182
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,041
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 493
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -29,858
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 114,325
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 187
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 186
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,702
M. Koszty oprocentowania (562) 4,040
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,662
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,515
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -38,373
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -39,333
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016